Wat is Nutreact?

 

Nutreact is een gepatenteerde methode om nutriënten uit oppervlaktewater te halen. Problemen als blauwalgen, zweef- en draadalgen en woekering van waterplanten zijn vaak een direct gevolg van een teveel aan voedingsstoffen in het water. Veel methoden voor blauwalg bestrijding pakken enkel de algen aan en doen niets aan dit achterliggende probleem van eutrofiëring, waardoor het probleem niet wordt opgelost. (meer info? Klik hier)

Nutreact haalt de meststoffen daadwerkelijk uit het water en maakt hierbij geen gebruik van chemicaliën zoals ijzer- of aluminiumchloride. In plaats daarvan gebruiken we een bioreactor met geselecteerde micro-organismen om direct stikstof en fosfor te binden en zo uit het water te halen. Het water circuleert over de reactor. Het is dus niet nodig iets in het water te brengen. Dit is een groot voordeel. 

Wat betekent dit in de praktijk?

Stel: U heeft een waterpartij waar in de zomer regelmatig een blauwalgen bloei is.

Tien tegen 1 dat het achterliggende probleem het teveel aan nutriënten is. Met name fosfaatrijke wateren vinden blauwalgen prettig. Dit fosfaat kan in de vijver komen door een aanvoer van nutriëntrijk water, maar ook eenden-, ganzen- en hondenpoep is een belangrijke bron. 

Bovenstaande waterpartijen is precies waarvoor Nutreact ontwikkeld is. Na een vooronderzoek van de waterpartij zal een installatie langs de kant van de waterpartij worden geplaatst. De aan- en afvoer wordt aangesloten en de bioreactor wordt opgestart. De gepatenteerde micro-organismen in de reactor zijn zeer specifiek en maken gebruik van een natuurlijk voorhanden energiebron waardoor ze zeer snel en effectief fosfor en stikstof kunnen binden. Zo effectief dat het uitgaande water minder dan 0,02 mg/l fosfaat bevat. 

Doordat het water continue over de bioreactor circuleert wordt het water in de waterpartij steeds armer qua voedingsstoffen. Er is er na enige maanden gewoonweg niet genoeg voedsel over voor de blauwalgen om te bloeien. Waterplanten krijgen meer licht en zullen beter kunnen gaan groeien en het herstel van het ecologisch evenwicht in de waterpartij is mogelijk.

Waarom zou ik Nutreact gebruiken?

Er zijn een een aantal belangrijke redenen om onze toepassing in te zetten:

  • Nutriënten worden daadwerkelijk uit het water verwijderd. 
  • Geen toevoegingen aan het water.
  • Het is niet nodig om chemicaliën te gebruiken.
  • Blauwalgen worden aan de bron aangepakt, als het ware uitgehongerd. Hetzelfde geldt in veel gevallen voor e.coli bacteriën.
  • Nutreact schept de voorwaarden voor ecologisch herstel.
  • Nutreact is een duurzame methode.
Hoe kom ik aan meer informatie?

We vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Klikt u op de button hieronder voor onze gegevens.